Minnesplattan

På grund av stora trafikomläggningsarbeten i centrala Falun under våren, sommaren och hösten 2014 har minnesplattan vid Trotzgatan nu tillfälligtvis tagits bort. Den är i tryggt förvar och kommer att läggas på plats igen när gatubilden fått sitt nya utseende.

« Tillbaka