Minnesfonden besöker Vika ungdomsgård

I samband med stipendieutdelningen 2013 till ungdomsgården i Vika väcktes intresset bland ungdommarna att få veta mer om Mattias och vad som hände honom. Det ställdes även, sedan vi lämnat gården, massor av frågor till fritidsledarna. Jenny Drugge tog sedan kontakt med oss och bjöd in oss att besöka gården på nytt för att samtala med ungdomarna.

Delar av Sockanstipendiet som ungdomsgården i Vika tilldelades 2013 gick till att ordna en lyckad invigning av det nya rummet på gården som de kämpat med under året.
I bakgrunden syns checken från 2013 års sockanstipendie.

http://www.dt.se/nyheter/falun/1.6789552-templet-invigde-nytt-rum

« Tillbaka