2013 års Sockanstipendium till fritidsgården i Vika

Stipendiet delas normalt sett ut på Mattias födelsedag som är den 29 september men i år valde vi att göra utdelningen två dagar tidigare för att kunna besöka fritidsgården då de hade öppet.

Motivering till 2013 års Sockanstipendium:

Förebyggande arbete handlar om samverkan mellan människor, såväl unga som gamla. Det oförtröttliga och frivilliga engagemang ni alla tre lagt ner på fritidsgården med barn- och ungdomsverksamheten här i Vika under många år, tror vi har stor betydelse.
Ni har med klar och tydlig målsättning på olika sätt och med stimulerande fritidsaktiviteter sökt hålla kvar traktens barn och ungdomar i närområdet och därigenom skapat ett för vikabarnen meningsfullt alternativ. Det tycker vi är värt att uppmärksamma.
Jenny Drugge, Lena Jensen och Caroline Bergström – alla verksamma inom fritidsgården här i Vika - ni är därför mycket värdiga mottagare av 2013 års Sockanstipendium på
20 000 kr (tjugotusen kronor).

Falun 29 september 2013
Mattias Ströms Minnesfond

Vi är så glada och tacksamma för alla bidrag som fortsätter komma in och som möjliggör att vi kan bibehålla den höga
stipendiesumman 20 000 kr. Nu siktar vi på 2014!

Länk till artikel i Dalarnas tidningar: http://www.dt.se/nyheter/falun/1.6324190-de-prisades-med-20-000

Länk till artikel i Dalademokraten
http://dalademokraten.se/2013/09/27/sockanstipendiet-gick-till-tre-vikadamer/

« Tillbaka